Ana sayfa / Kullanım Şartları – Terms of Service – KOLAY Koltuk Yıkama Firması
Kullanım Şartları - Terms of Service
Kullanım Şartları - Terms of Service - KOLAY Koltuk Yıkama Fabrikası

Kullanım Şartları – Terms of Service – KOLAY Koltuk Yıkama Firması

Kullanım Şartları – Terms of Service – KOLAY Koltuk Yıkama Firması, İşbu sözleşmede; Site Kullanım Şartları, Tarafların Sorumlulukları, Tarafların Sorumlulukları, Fikri Mülkiyet Hakları, Gizli Bilgi, Garanti Vermeme, Kayıt ve Güvenlik, Zorunlu Sebepler veya Mücbir Sebepler, Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği, Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler ve Güncellemeler, Tebligat Yapılması, Delil Sözleşmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü konularında bilgiye yer verilmektedir.

KOLAY Koltuk Yıkama Firması

KOLAY Koltuk Yıkama Firması tarafından İstanbul ili Avrupa yakası ve Anadolu yakasında ki ilçelere yönelik: Evde koltuk yıkama, Ev temizliği, Koltuk Takımı Temizleme, Halı Temizleme Hizmeti, Koltuk kumaşı temizleme, Yatak yıkama servisi, Döşeme Temizlik Hizmeti, Oto koltuk yıkama ve Profesyonel Temizlik Hizmetleri sunmaktadır.

Kullanım Şartları – Terms of Service

https://kolaykoltukyikama.com.tr/ internet sitemizden hizmet alacak ziyaretçilerimizin önceden site kullanım şartlarını okumuş olmaları önem arz eder. Web sitemizi ziyaret eden ve hizmet alan kullanıcılarımız belirteceğimiz Kullanım Şartları – Terms of Service sayfasında ki şartları kabul etmiş sayılır ve yasalar çerçevesinde sorumlulukları doğar.

Site Kullanım Şartları

https://kolaykoltukyikama.com.tr/ web sitemiz Kolay Koltuk Yıkama firmamızın ürünüdür ve sitemize bağlı bulunan bütün sayfalar da buna dahildir. Sitemizden hizmet almak için ziyaret eden kullanıcılar aşağıda belirtilen kullanım şartlarına dahil olur. İnternet sitemizin hizmetlerinden faydalanıp kullanmaya devam eden ziyaretçiler de yasallar çerçevesinde oluşturulmuş sözleşmelere bağlı kalmakla mesuldürler.

Bahse konu bu metin ziyaretçilerimizin hukuki yeterlilik ehliyetine sahip oldukları, sözleşme imzalamaya yetkin bulundukları ve 18 yaşının üzerinde olduklarını teyit eder. Bu sayede de sözleşme şartları peşinen kabul edilmiş olunur.

Bahse konu sözleşme site sahibi ve kullanıcıların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Taraflar sözleşmede yer alan hak ve sorumluluklarını hiçbir koşul gütmeden yerine getirmekle mes’uldür. Yükümlülük ve haklar eksiksiz, zamanında ve doğru şekilde uygulanmalıdır ve bu şekilde uygulanması esastır. Dolayısıyla bahse konu kullanım şartları her iki tarafın taahhüdü niteliğindedir.

Tarafların Sorumlulukları

İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcıların bir kısım sorumlulukları bulunmaktadır;

  • Kolay Koltuk Yıkama firmamız müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetler konusunda değişiklik yapma hakkına sürekli şekilde saklı tutmaktadır.
  • Firmamız ziyaretçilerinin sunulan bütün hizmetlerden istifade edebilmelerini kabul etmiş bulunmaktadır.
  • Firmamız ziyaretçilerinin,oluşacak teknik aksaklıklar, dışında internet sitesinden yararlanabileceklerini taahhüt ediyor bulunmaktadır.
  • Sitemizi kullanan ziyaretçiler sitemizin kaynak kodlarını bulmaya çalışmayacaklarını, sitemiz hakkında tersine bir mühendislik hamlesine girişmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar. Ziyaretçiler kaynak kodlarının bulunmasına yönelik bir girişim yapmayacaklarını taahhüt etmiş sayılırlar. Eğer söz konusu taahhüdün dışına çıkan kullanıcılar olursa firmamız doğacak zararın tanzimi için gerekli adımları atacaktır. Bu evrede ortaya çıkacak cezayı kullanıcılar peşin olarak kabul etmiş bulunmaktadır.
  • Eğer kullanıcı internet sitemiz üzerinde bulunduğu faaliyetlerle üçüncü kişilerin haklarını zedeleyici bir davranışta bulunurlarsa yasal prosedürler devreye girmektedir. Genel ahlaka aykırı, yasalara aykırı, adaba aykırı, yanıltıcı, müstehcen, telif haklarına aykırı hareket eden ziyaretçiler gerekli cezai işlemleri peşinen kabul etmişlerdir. Bu noktada firmamız kişilerin kullanıcı bilgilerini adli mercilerle paylaşma yetkisine sahiptir.
  • Tarafların Sorumlulukları: Bu sayfada bulunan yazılı açıklamayı kabul etmiş sayılırlar.

Fikri Mülkiyet Hakları

https://kolaykoltukyikama.com.tr/ internet sitemizde yer alan işletme ismi, unvanı, patent hakkı, logo, tasarım gibi tescilli veya tescilsiz bütün fikri mülkiyetler firmamıza aittir. Bu haklar hem ulusal hem de uluslararası kanunlarca koruma altındadır. Sitemizi ziyaret ederek hizmetlerden yararlanan ziyaretçiler bahse konu mülkiyetler üzerinde hak iddia etmeye yetkili değillerdir.

Koltuk Temizleme Şirketi İnternet sitemizde bulunan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı gibi bilgilerin kopyalanması, yayınlanması, aktarılması da söz konusu değildir.

Ayrıca bahse konu internet sitesinin bir bölümü ya da tamamı başka bir internet sitesine aktarılamaz. Hangi gerekçe ile olursa olsun kullanılamaz. Aykırı davranışlar fikri mülkiyet haklarının ihlaline girer ve Kolay Koltuk Yıkama firmamız ihlalin cezai yaptırımı için yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. İhlali gerçekleştiren kişi ve kişiler de oluşacak cezai yaptırımları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Gizli Bilgi

Kolay Koltuk Yıkama firmamız internet sitesi kullanıcılarının paylaşmış oldukları bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahse konu bilgiler ad soyadı, adres, telefon numarası, e-posta gibi bilgilerdir. Bu tarz bilgiler gizli bilgi olarak güvenle saklanacaktır ve bunun sorumluluğu firmamıza aittir.

Halı ve Koltuk Yıkama firması İnternet sitemiz kullanıcıları bahse konu bilgilerin yalnızca kampanya, reklam, duyuru, pazarlama gibi faaliyetlerde kullanılabileceğini kabul etmiş sayılır. Yine firmamız kendi bünyesinde müşteri profilleri oluşturarak istatistiksel olarak bu bilgileri kullanabilmektedir. Bahse konu bilgilerin kullanılmasını ziyaretçilerimiz kabul etmiş sayılır.

Koltuk Temizleme Firması İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara ait gizli bilgiler sadece resmi makamlara gerekli yazışmalar yapılmak şartıyla paylaşılabilir. Bu konuda da yasalara göre hareket edilmekte, yasaların elverdiği koşullarda bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Aksi taktirde bütün resmî kurumlar bahse konu kişisel bilgilere diledikleri zaman erişim sağlayamaz ve firmamız da yasalar dışına çıkarak kişisel bilgilerin paylaşımını yapamaz.

Garanti Vermeme

Bahse konu sözleşme yalnızca yasal düzenlemelerin elverdiği ölçüde geçerlidir. Koltuk Temizleme Firmamızın sunmuş olduğu hizmetler mümkün olduğu kadar firmamız garantisi altındadır. Fakat bunun dışında firmamız amaca uygun, yasalara uygun olmayan hiçbir garantiyi kullanıcılarına ve ziyaretçilerine vermemektedir. Ziyaretçilerimiz de bunu bilmelidir.

Kayıt ve Güvenlik

İnternet sitemizi kullanarak hizmet alan ziyaretçiler doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermelidir. Aksi taktirde bahse konu sözleşmeye aykırı hareket etmiş olurlar. Bu çerçevede kullanıcı Kayıt ve Güvenlik ve hesap güvenliğinden ziyaretçilerin kendileri sorumludurlar. Böyle bir durumda kullanıcı cihazlarının zarar görmesinden, güvenlik ihlallerinden kaynaklı veri kayıplarından hiçbir şekilde firmamız sorumlu tutulamayacaktır.

Zorunlu Sebep

Eğer her iki tarafın kontrolü dışında bir durum ortaya çıkarsa bu, zorunlu sebep veya mücbir sebep olarak değerlendirilir. Zorunlu sebepler: tabii afet, yangın, patlama, savaş, halk hareketleri, iç savaş, ayaklanma, seferberlik ilanı, salgın hastalıklar, internet arızaları ve elektrik kesintileri olarak değerlendirilir. Bahsettiğimiz zorunlu sebepler anında taraflar bu sözleşmeyi askıya alma hakkını kendilerinde saklı tutarlar. Hem firmamız hem de ziyaretçilerimiz bu sözleşmenin taraflarıdır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği

Bu sözleşmede yer verilen şartlardan bazıları veya herhangi birisi geçersiz hale gelirse sözleşmenin diğer şartlarının geçerliliği devam eder. Bütün şartlar bir bütün olmakla beraber tek başlarına özeldirler. Uygulanabilirlikleri de bu çerçevededir.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler ve Güncellemeler

Kolay Koltuk Yıkama firmamız gerekli olduğunu düşündüğü durumlarda https://kolaykoltukyikama.com.tr/ internet sitesinde sunduğu hizmetlerin tamamını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca firmamız bu sözleşmenin şartlarının tamamında ya da bir kısmında değişiklik yapma hakkını da saklı tutmaktadır.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler ve Güncellemeler: Bahse konu değişiklik ve güncellemeler internet sitemizde yayınlanmaya başladığında güncellenmiş olur. Güncellemelerin takibinin yapılması tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Ziyaretçilerimiz sitemizi kullanmaya devam ettikleri sürece firmamızca uygulanan değişiklik ve güncellemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Tebligat Yapılması

Bahsi geçen sözleşmeye dair bütün bildirimler firmamızın internet sitesinin e-posta adresi aracılığıyla yapılır. Tebligat Yapılması: Firmamız e-postasından yapılan bildirimler yasal yükümlülük taşır ve resmi evrak olarak taraflar arasında sözleşmeye konu edilir.

Delil Sözleşmesi

Bu sözleşmenin tarafları arasında bir anlaşmazlık çıkarsa 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu devreye girer. Taraflar bilgisayar kayıtları ile birlikte diğer bütün belgeleri yasal delil olarak kullanıp mahkemeye sunabilir. Delil Sözleşmesi; Tarafların bunları peşin olarak kabul ettiği varsayılır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmedeki bahse konu maddelerde ya da bahse konu maddelerin uygulanmasında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkmışsa, bu uyuşmazlığın giderilmesinde … Adliye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlıkların Çözümü: Taraflar yetkili birimlere başvurarak haklarını talep edip karşı tarafa yaptırım talebinde bulunabilirler. Yetkili birimlerin kararları tüm özel ve tüzel kişileri bağladığı gibi iş bu sözleşmenin taraflarını da bağlar.

Gizlilik Politikası – Privacy Policy

Kullanım Şartları – Terms of Service sayfası haricinde: KOLAY Koltuk Yıkama Fabrikası online sitemizde bulunan son yasal düzenlemelerle ilgili Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması, Güvenlik, çocuklara ve Kişilere Dair Bilgiler, Çerezler Kullanımı, Web izleme, Veri Toplamasının Reddedilmesi, Soru ve İstekler, Sosyal Medya Eklentileri ile alakalı açıklamaları Gizlilik Politikası – Privacy Policy sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Kullanım Şartları – Terms of Service – KOLAY Koltuk Yıkama Firması

https://kolaykoltukyikama.com.tr/ online internet sitesinde bulunmakta olan Kullanım Şartları – Terms of Service – KOLAY Koltuk Yıkama Firması başlıklı içerik 13 Şubat 2019 tarihinde oluşturuldu.

Geçerlilik  13 Şubat 2019

Hemen Ara